RODO - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę CASTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach

Nasza firma szanuje i chroni Państwa prywatność. Przywiązujemy dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000

Administratorem danych osobowych jest spółka CASTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach (48-100), przy ulicy Wrocławskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000634977, NIP: 7481583845, REGON: 365291517.

Castor Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, opracowujemy, zmieniamy i usuwamy. W związku z prowadzoną przez nas działalnością tj. sprzedażą detaliczną i hurtową lub obsługą umów zawieranych przez naszą firmę, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa np. regulacji podatkowej.

Podanie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, ale bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy np. wystawić faktury, dostarczyć towaru itp.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji

  • prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu

  • prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienie określonych warunków

  • prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji

  • prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwienia się niektórym rodzajem przetwarzania, takim jak np. marketing bezpośredni

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k. c.) od daty wymagalności danego roszczenia.Kontakt:CASTOR Sp. z o. o.

Wrocławska 5

48-100 Głubczyce

filia: Komunalna 11

47-400 Racibórz

tel 32 414 02 67

e-mail: biuro.raciborz@pwcastor.pl

autor: Magdalena Makarowska